Misja

Wiedzę tworzymy po to, by się nią dzielić. Publikacja dorobku naukowego w modelu otwartym pozwala dzielić się nią w sposób nieograniczony z każdym, kto ma dostęp do internetu. Dominujące dziś modele publikacyjne opierają się przede wszystkim na kryterium zysku wydawcy. Ceny książek naukowych rosną, stają się one nieosiągalne nie tylko dla przeciętnego czytelnika, ale nawet dla samych naukowców i uniwersyteckich bibliotek. Nie ma to uzasadnienia w kosztach produkcji książki. Ograniczenie dostępu do osiągnięć naukowych tylko do grup uprzywilejowanych, nie służy nauce: ogranicza swobodną wymianę myśli, zwiększa dystans między bogatymi i ubogimi uczestnikami świata naukowego, nie tylko w skali globalnej, ale nawet w skali jednego kraju. Wyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych stają się przedmiotem obrotu handlowego, w którym podatnik często płaci trzykrotnie za ten sam produkt: opłacając pracę badacza, płacąc wydawcy za publikację wyników jego badań, a wreszcie płacąc za nabycie książki lub subskrypcji przez biblioteki. Uważamy, że ten stan rzeczy jest społecznie niesprawiedliwy i nieefektywny naukowo. Techniczne możliwości, jakie daje internet, zaawansowane narzędzia edytorskie, a obok nich – zmieniające się nawyki w komunikacji naukowej pozwalają dziś na skuteczne odejście od tradycyjnego modelu publikacji na rzecz nowych, skuteczniejszych i bardziej sprawiedliwych form dzielenia się wiedzą, bez rezygnacji z najwyższego poziomu publikowanych prac. Celem naszej działalności jest potwierdzenie w praktyce tego stwierdzenia.

Dlaczego warto nas wybrać?

Gwarancja jakości

Prace publikowane przez Otwarte Historie podlegają obowiązkowemu procesowi recenzyjnemu (peer review), tzn. ocenie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, wybieranych spośród badaczy o uznanej renomie w danej dziedzinie naukowej. Na każdym etapie procesu wydawniczego pracują specjaliści – osoby z dużym doświadczeniem w pracach edytorskich i redakcyjnych tekstów naukowych.

Podmiotowość autora

Jednym z głównych powodów powstania Otwartych Historii było przekonanie o konieczności zagwarantowania Autorom prawa do ich dzieła i decydowaniu o jego losie. Dbamy o jakość współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu wydawniczego, Autor zaś ma prawo do decyzji na wszystkich jego etapach. Szanujemy prawa Autora do dzieła – stosujemy tylko licencje niewyłączne: to znaczy, że umowa, którą podpisuje autor, pozwala mu zachować prawa autorskie majątkowe, a jednocześnie ma prawo do wyboru zakresu, w jakim jego dzieło może być udostępniane i wykorzystywane przez osoby trzecie. Ma także pełne prawo do decyzji o przyszłych wydaniach, tłumaczeniach, wznowieniach czy też korzystaniu przy tym z innych wydawnictw.

Aspekt prawny

Każdego Autora będziemy namawiali do udostępniania swojego dzieła w internecie, dlatego, że wierzymy, że sam będzie największym beneficjentem takiego rozwiązania. Jesteśmy gorącymi zwolennikami otwartego dostępu (Open Access) do prac naukowych i dlatego jako podstawę przyjmujemy licencje Creative Commons. Staramy się namówić do korzystania w dwóch wolnych licencji, ale wszystkie sześć rodzajów licencji uznajemy za dopuszczalne. Więcej o licencjach można przeczytać na stronie podstronie Creative Commons Polska. Możliwości i ograniczenia poszczególnych licencji omawiamy jednak za każdym razem z Autorem, tak, aby podejmował decyzję w oparciu o jak najszerszą wiedzę.

Dla Autorów przywiązanych do klasycznych umów wydawniczych proponujemy umowy niewyłączne dopasowane do potrzeb autora i gwarantujące mu jak najwięcej praw.

Przykładowa umowa oparta o wolną licencję CC

Zobacz umowę

Widoczność publikacji

Dokładamy wszelkich starań, aby dana publikacja była widoczna w internecie. Współpracujemy z punktowanymi bazami czasopism oraz repozytoriami naukowymi. Na życzenie Autora gwarantujemy, że publikacja zostanie dodana w jego imieniu do wybranych repozytoriów i zaopatrzona w komplet wymaganych metadanych. Współpracujemy tylko z najlepszymi serwisami gwarantującymi indeksowanie w Google Scholar. Pomożemy tez przy planowaniu kampanii promocyjnej oraz doradzimy jak budować swoja obecność w naukowych portalach i dedykowanych akademikom portalach społecznościowych.

Szeroki zakres form publikacji

Oferujemy cyfrowe publikacje w wielu formatach, w tym m.in. PDF, mobi, EPUB, ale też formy interaktywne, multimedialne i nowoczesne, alternatywne wobec tradycyjnych modele udostępniania treści naukowych. Możemy przygotować tekst w LaTeX lub tagowany XML, gotowy do wizualizacji lub przetworzenia (np. poprzez narzędzia stylometryczne).

Fundacja „Otwarte Historie”

Fundacja „Otwarte Historie” została założona w 2016 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w promocję idei otwartego dostępu w nauce. Jej celem jest upowszechnianie dorobku polskich uczonych, w szczególności osiągnięć szeroko rozumianej humanistyki. Jednym z działań służących realizacji wymienionych celów jest rozwijanie nowych form komunikacji naukowej, w tym platform cyfrowych, pozwalających udostępniać w otwartych modelach wyniki badań prowadzonych przez badaczy na każdym etapie kariery. Fundacja działa w modelu non-profit.

Polityka cookies
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

Zastosowanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

Blokowanie plików cookies

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.