NOWOŚCI
monografie
NOWOŚCI
monografie

Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae

Aneta PieniądzJerzy KaliszukKrzysztof SkwierczyńskiPiotr Węcowski

PDF

978-83-7354-978-4

Pobierz

Przeczytaj

Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae / Oprac.: Jerzy Kaliszuk, Aneta Pieniądz, Piotr Węcowski, Krzysztof Skwierczyński.
Kraków : Homini, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2019.
ISBN: 978-83-7354-978-4

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2019 (Nr 11H 12 0198 81)

Autorzy postawili sobie za cel przygotowanie opracowania podsumowującego dzisiejszy stan prac edytorskich nad źródłami średniowiecznymi i wiedzy źródłoznawczej na temat korpusu narracyjnych i literackich źródeł średniowiecznych. Nasze repertorium może stanowić przewodnik po piśmiennictwie wieków średnich. Mamy nadzieję, że użytkownicy otrzymają wygodne narzędzie umożliwiające szybkie dotarcie do danych bio-bibliograficznych rozproszonych edycji źródłowych oraz wykaz stanu badań i ustalenia na temat tradycji rękopiśmienna. W przypadku rękopisów staraliśmy się dotrzeć do wielu z nich i z autopsji podawać informacje np. o kartach/stronach, na których znajdują się określone dzieła. Nie zawsze jednak było to możliwe. Wtedy podawaliśmy tego typu informacje za dotychczasową literaturą przedmiotu lub edycjami. Z powodu zmian foliacji w późniejszym czasie, numery kart w takich przypadkach mogą być dzisiaj nieaktualne. Czasem jednak, zwłaszcza gdy rękopisu nie mogliśmy poznać z autopsji, a informacje w literaturze były niejasne, danych tych nie podajemy. Natomiast, co warto podkreślić, w przypadku wydanych już źródeł, niekiedy udało nam się poszerzyć liczbę przekazów określonego dzieła o rękopisy do tej pory nieznane. Clavis scriptorum et operum ma być – w zamierzeniu zespołu realizującego projekt – punktem wyjścia do dalszych badań i wskazać ich główne kierunki. Zgodnie z naszymi zamierzeniami ma formułę otwartą, wymagającą regularnej aktualizacji wraz z postępem badań nad polskimi źródłami średniowiecznymi. Mamy nadzieje, że dalsza kwerenda archiwalna i biblioteczna przyniesie informacje nie tylko o przekazach tekstów już wydanych, ale umożliwi odkrycie tekstów nieznanych. Badania takie powinny stać się priorytetowym zadaniem polskiej mediewistyki.

dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN
Ur. 1973; doktorat na Wydziale Historycznym (historia) w 2003 r., habilitacja 2018 r.; specjalizuje się w historii kultury późnego średniowiecza i kodykologii; autor książek: Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2005; Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Warszawa 2012 (Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3); Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1-3, Wrocław 2016; kierownik Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce w Instytucie Historii Nauki PAN.

dr hab. Aneta Pieniądz
Ur. 1974; doktorat w Instytucie Historycznym UW 2004 r., habilitacja 2015 r.; specjalizuje się w historii powszechnej wczesnego średniowiecza i historii społecznej; autorka książek: Tradycja i władza. Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774-875, Wrocław 2007 (Monografie Fundacji Nauki Polskiej); Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Kraków 2014; pracownica Zakładu Historii Średniowiecznej Wydziału Historii UW.

dr hab. Piotr Węcowski
Ur. 1972, doktorat w Instytucie Historycznym UW 2004 r., habilitacja 2015 r.; specjalizuje się w historii Polski epoki Jagiellonów, naukach pomocniczych historii średniowiecznej, autor książek: Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu. Itineraria kasztelanów i wojewodów krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386-1434), Warszawa 1998; Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellonczyka na Mazowszu, Kraków 2004; Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Kraków 2014; pracownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii UW.

dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UW
Ur. 1971, doktorat w Instytucie Historycznym UW 2004 r., habilitacja 2012 r., specjalizuje się w historii Kościoła w średniowieczu i historii społecznej; autor książek: Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005 (Monografie Fundacji Nauki Polskiej); Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011; pracownik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

Niniejszy materiał może być wykorzystywany i cytowany jedynie w granicach dozwolonego użytku.

opis

Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae / Oprac.: Jerzy Kaliszuk, Aneta Pieniądz, Piotr Węcowski, Krzysztof Skwierczyński.
Kraków : Homini, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2019.
ISBN: 978-83-7354-978-4

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2019 (Nr 11H 12 0198 81)

Zawartość

Autorzy postawili sobie za cel przygotowanie opracowania podsumowującego dzisiejszy stan prac edytorskich nad źródłami średniowiecznymi i wiedzy źródłoznawczej na temat korpusu narracyjnych i literackich źródeł średniowiecznych. Nasze repertorium może stanowić przewodnik po piśmiennictwie wieków średnich. Mamy nadzieję, że użytkownicy otrzymają wygodne narzędzie umożliwiające szybkie dotarcie do danych bio-bibliograficznych rozproszonych edycji źródłowych oraz wykaz stanu badań i ustalenia na temat tradycji rękopiśmienna. W przypadku rękopisów staraliśmy się dotrzeć do wielu z nich i z autopsji podawać informacje np. o kartach/stronach, na których znajdują się określone dzieła. Nie zawsze jednak było to możliwe. Wtedy podawaliśmy tego typu informacje za dotychczasową literaturą przedmiotu lub edycjami. Z powodu zmian foliacji w późniejszym czasie, numery kart w takich przypadkach mogą być dzisiaj nieaktualne. Czasem jednak, zwłaszcza gdy rękopisu nie mogliśmy poznać z autopsji, a informacje w literaturze były niejasne, danych tych nie podajemy. Natomiast, co warto podkreślić, w przypadku wydanych już źródeł, niekiedy udało nam się poszerzyć liczbę przekazów określonego dzieła o rękopisy do tej pory nieznane. Clavis scriptorum et operum ma być – w zamierzeniu zespołu realizującego projekt – punktem wyjścia do dalszych badań i wskazać ich główne kierunki. Zgodnie z naszymi zamierzeniami ma formułę otwartą, wymagającą regularnej aktualizacji wraz z postępem badań nad polskimi źródłami średniowiecznymi. Mamy nadzieje, że dalsza kwerenda archiwalna i biblioteczna przyniesie informacje nie tylko o przekazach tekstów już wydanych, ale umożliwi odkrycie tekstów nieznanych. Badania takie powinny stać się priorytetowym zadaniem polskiej mediewistyki.

Autorzy

dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN
Ur. 1973; doktorat na Wydziale Historycznym (historia) w 2003 r., habilitacja 2018 r.; specjalizuje się w historii kultury późnego średniowiecza i kodykologii; autor książek: Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2005; Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Warszawa 2012 (Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3); Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1-3, Wrocław 2016; kierownik Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce w Instytucie Historii Nauki PAN.

dr hab. Aneta Pieniądz
Ur. 1974; doktorat w Instytucie Historycznym UW 2004 r., habilitacja 2015 r.; specjalizuje się w historii powszechnej wczesnego średniowiecza i historii społecznej; autorka książek: Tradycja i władza. Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774-875, Wrocław 2007 (Monografie Fundacji Nauki Polskiej); Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Kraków 2014; pracownica Zakładu Historii Średniowiecznej Wydziału Historii UW.

dr hab. Piotr Węcowski
Ur. 1972, doktorat w Instytucie Historycznym UW 2004 r., habilitacja 2015 r.; specjalizuje się w historii Polski epoki Jagiellonów, naukach pomocniczych historii średniowiecznej, autor książek: Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu. Itineraria kasztelanów i wojewodów krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386-1434), Warszawa 1998; Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellonczyka na Mazowszu, Kraków 2004; Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Kraków 2014; pracownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii UW.

dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UW
Ur. 1971, doktorat w Instytucie Historycznym UW 2004 r., habilitacja 2012 r., specjalizuje się w historii Kościoła w średniowieczu i historii społecznej; autor książek: Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005 (Monografie Fundacji Nauki Polskiej); Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011; pracownik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

Prawa autorskie

Niniejszy materiał może być wykorzystywany i cytowany jedynie w granicach dozwolonego użytku.

Komentarze

Polityka cookies
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

Zastosowanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

Blokowanie plików cookies

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.